برگزاری جشن پایان دوره (نجاری )کودکان

این کودکان که به مدت ۳ سال در کارگاه نجاری موسسه بلندای هنر شرکت کرده بودند و گواهی پایان دوره نجاری را دریافت کردند. نتیجه و ماحصل کارگاه برای کودکان: ساخت انواع انواع اسباب بازی و وسایل کاربردی یادگیری تمام مراحل کار یادگیری با انواع وسایل نجاری اره، دریل و… این کارگاه برای گروه سنی […]