ثبت نام ورک شاپ(شیوه های نوین آموزشی ) ویژه معلمان و مربیان کودک و نوجوان

در ورک شاپ ۲ روزه پاییز کارگاه های زیر برگزار می شود : شیوه های نوین آموزشی برای کودکان و نوجوان از طریق قصه خوانی و قصه گویی مدرس: سرکار خانم گیتا داوودی شیوه های نوین آموزشی از طریق هنرهای تجسمی مدرس: سرکار خانم فرانک امیری شیوه های نوین آموزش از طریق نمایش خلاق مدرس: […]