سرکار خانم امیری مهمان برنامه (باهمستان) شبکه جام جم میشوند.

سرکار خانم فرانک امیری  مدیر موسسه بلندای هنر با ۲۰ سال سابقه کار در زمینه روانشناسی ، خلاقیت وهنر ،مهمان ویژه برنامه (باهمستان) شبکه جهانی جام جم میشوند.در این برنامه خانم امیری در مورد (هنر درمانی) صحبت خواهند کرد. زمان پخش برنامه چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ شب میباشد.