کارگاه آنلاین (بازی های حرکتی)

اهداف این کارگاه تقویت مهارت های حرکتی و جسمی کودکان است.

کودکان با انجام فعالیت های هدفمند عضله ها، و هماهنگی میان اعضای بدن را پرورش میدهند.

کارگاه به صورت آنلاین و در خانه با کودکان و با همراهی بزرگسالان اجرا میشود.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۵۸۴۱۶۶۰۴ تماس بگیرید.

نظرات