موسسه” بلندای هنر میهن” در زیر شاخه کودک و نوجوان ،با نام “آفریدمان” تحقیقات بین رشته ای خود را در زمینه هنر، روانشناسی،خلاقیت و مهارت سازی برای کودکان، از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده است. این موسسه اگر چه رویکردهای متفاوت در آموزش کودکاندر نقاط مختلف دنیا را بررسی و مطالعه کرده است،سعی بر بومی سازی و ارتقاءخودباوری ملی والدین و کودکان و همچنین مربیان کودک داشته است،تا همواره توانمندی ها و ارزشهای وجودی خود و کشور خود را نادیده نگیرند. موسسه بلندای میهن یکی از مراکزیست که در طول این سالها به صورت تخصصی به پرورش خلاقیت در کودکان و مربیان پرداخته است.پرورش حدود ۱۰۰ مربی در اقصی نقاط ایران و برگزاری ده ها دوره تخصصی هنر و خلاقیت کودکان با هدف آموزش و  بهبود شرایط خلاقیت،از جمله کارهای موسسه می باشد.همچنین بطور معمول به موازات کارگاههای کودک،کارگاههای تخصصی ویژه والدین نیز برگزار شده تا والدین گرامی نقش خود را بهتر ایفاء کنند. موسسه بلندای هنر میهن در بخش بزرگسال به ترکیب بین رشته ای هنرخلاقیت و روانشناسی هنر پرداخته و نتیجه این پژوهش را. در این موسسه کوشش بر آن بوده است که اساتید علاقمند و خلاق بکار گرفته شوند.و بنظر می رسد نتیجه فعالیتهای مرکز ثمربخش و موثر بوده است. همچنین انواع کارگاههای هنر تجسمی،به منظور تواناسازی هنرجویان در مرکز برگزار می گردد. و در همین راستا به نوآوری و کارآفرینی در زمینه هنر نیز توجه داشته ایم.